Dbając o prawidłowość przebiegu transakcji:

  • sprawdza, na podstawie dokumentów stan prawny nieruchomości
  • informuje o opłatach, podatkach i formach rozliczania się stron
  • wyjaśnia szczegółowo zapisy znajdujące się w umowie pośrednictwa
  • Świadczy doradztwo i pomoc prawną w pełnym zakresie,
  • reguluje stany prawne nieruchomości,
  • zapewnia obsługę notarialną
  • sporządza protokoły przekazywania nieruchomości nabywcom